Wednesday, April 24
6:00 — 9:00 p.m.
Wiltse’s Family Restaurant
5606 F-41, Oscoda, MI 48750
See: Flyer

En hälsovårdare från Storbritannien skickar medicin till Danmark med paket. Ett antal danska läkare och patientföreningar motsätter sig användningen av webbplatser som är baserade utomlands, främst av säkerhetsskäl. Men enligt den danska läkemedelsmyndigheten besök fungerar dessa “onlineapotek” helt lagligt, eftersom de alla är godkända av de brittiska myndigheterna och därför har fritt tillträde till EU:s läkemedelsmarknad.